HamKam Talent Cup
 
Kontaktpersoner Telefon E-post
Trond Jacobsen   928 12038 tro-jac3@online.no
Fredd Søby   901 67100 fredd.soeby@hedmark.org
       

 

------------------

OBS! Turneringene for de forskjellige aldersgruppene finner du under "Våre lag" i menyen på toppen.

-----------------